Home Elektronický sběr výrobních dat

Systémy elektronického sběru a vyhodnocení výrobních dat

V dnešní době je velmi důležité mít přesné informace o aktuálním stavu výroby i o jejích technických a ekonomických parametrech. Proto se stále více prosazují systémy elektronického sběru a vyhodnocení výrobních dat. Máme zkušenosti s návrhem a realizací systémů elektronického sběru a vyhodnocení výrobních dat jak plně automatických, tak i poloautomatických (u poloautomatických systémů obsluha ručně zadává některé údaje, jako například druh zmetku, příčinu prostoje atd.). V případě poloautomatického systému s výhodou používáme naše programovatelné terminály vybavené speciálně pro daný účel přizpůsobeným firmware. Systém sběru dat lze doplnit snímači identifikačních čipů.

Systémy většinou řešíme tak, aby po určitou omezenou dobu byly schopné autonomního provozu, tj. aby v případě výpadku spojení byly schopné nasbíraná data uchovávat a po obnovení spojení odvysílat.

Nasbíraná data je možné zobrazit přímo na pracovišti pro informaci obsluhy. Pro tento účel používáme buď LCD obrazovky různé velikosti nebo námi navržené a vyrobené LED zobrazovače. Pro další využití data většinou ukládáme do databáze, z níž pomocí intranetových aplikací zobrazujeme požadované pohledy a reporty v tabulkové nebo grafické podobě. Vybraná data můžeme vyexportovat do některých běžně používaných formátů, například CSV nebo XLS.

 

Velkoplošný LED displej

Velkoplošný LED displej

 

LCD displej na pracovišti

LCD displej na pracovišti

 

Konzola sběru dat

Konzola sběru dat

 

Příklad grafického znázornění výsledků

Příklad grafického znázornění výsledků